Тя се изкъпа

тя се изкъпа
лекичко
с кърпа
попи
от петите
през пъпа
косата главата
гърба
ах надолу
към сърп
и чука
и чука
някой я чука
дървената врата с ръка

Advertisements