около ми

около ми трезвени вълни плашещо спокойно разказват приказка за минали времена
около ми една муха разтреперена блъска перца в стъклото на бутилка с разлепен етикет
около ми облак пурпурен крие побеляло слънце
облак пурпурен свива земната зеница
и тя се разплаква

и тя се показва
и тя е всъщност моята същност ненормална
търчаща по потъващи пасбища нереално уголемени
нереално уголемен е ореола изграден през късновечерните сблъсъци с чашата изтънчена
нереално описание изграфирано в този миг на депресия  хронична и човешки личности

Advertisements