Какъв е смисълът на живота?

Една лятна вечер край морския бряг в една таверна се събрали да пийнат по нещо хладно Историка, Философа, Политика, Търговеца и Бог. Дружината, след две-три бързи бири, влезнала в спорове около основните въпроси, обикалящи из съществуването на човечеството.

Въпреки различните им интереси, личащи си от само себе си, те успявали да достигат до консенсус по всеки един от споровете тази вечер. Но тогава решили да предприемат най-опасната част от дискусията си, а именно – Какъв е смисълът на живота? Първи се изказал Историка, за който смисълът на живота бил историята, защото “Тя ни учи какви да бъдем, а когато бъдем – ние учим какви да бъдат тези след нас”, след него Философа заявил: „Според мен отговорът на този специфичен и основополагащ се въпрос,  е философията. Смисълът на живота е нашият непрестанен, критичен, анализиращ стремеж към познанието, извън нас и в нас, в начини за достигане на истината извън нас и…” Незавършил все още изказването си, той бил прекъснат от находчивия Търговец, за който смисълът на живота били парите, които осигурявали на всеки каквото пожелае, но именно за да получи човек каквото желае, той трябва да има пари. От своя страна Политика се оказал най-кратък, той отстоявал мнението, че смисълът на живота е властта, която регулира живота на хората. Накрая останал само Бог, но той вместо да се включи в спора помахнал на сервитьора, а когато той се приближил до масата го попитал – Момче, какъв е смисълът на живота? Младежът почервенял нехайно, бръкнал съвсем находчиво в джобовете си, навел глава и промърморил: Оф, не знам… Нещо друго ще желаете ли? Да, момче, казал Бог, намери смисъла на собственото си съществуване, но внимавай, когато сядаш на маса с моите приятели, защото те ще се опитат да те покварят със своята стереотипна представа за специализираното им живуркане.

Advertisements