Власт и форма

Няма как да не се съгласим, че в човешкия живот има налице сбор от систематично налагани изпити – формални и неформални, които човек трябва да преминава, за да бъде част от средата, за да бъде приет, отличен, способен в очите на обществото. Сам по себе си изпитът носи един нов механизъм, който обвързва определена форма на упражняване на власт с определен тип формиране на знание. Тръгвайки от това разпределение на механизма, твърде очебийно се разгъва сложният пласт, откроявайки се едно с основно нещо – властта определя каква да бъде формата.
Нека направим опит за сократически диалог:
– Дали ако властта е лоша и формата ще бъде такава?
–  Очевидно, да.
–  А, ако обществото иска формата да бъде добра, красива, смислена, тогава трябва ли да приложи подобна на нея власт?
– Разбира се, че да.
– Тогава защо хората твърде често и за постоянно търпят отвращаващата власт, която изгражда неприятна, грозна и некадърна форма?
– Сигурно те самите не разбират, че властта е отвращаваща.
– Именно – самото обществото е плод на същата власт.
– Добре, но как може да се промени властта, когато няма осъзнаваща форма, която да поиска промяната?
– Не бъди черноглед, приятелю, а се вгледай наоколо. Всяко нещо само по себе си е идеално, но няма съвкупност от еднакви идеалности, дори в изработката на чаши: специалните машини не украсяват по един и същи начин всяка от тях. Винаги има изключения, дори тези изключения често са много повече отколкото си мислим и точно тогава, когато изключенията в едно общество станат повече от „адекватностите”, обществото предприема промяна във властта, за да сложи своя идеал като бъдеща форма на следващите поколения.
– Можем ли да вярваме в изключенията, които носят бъдещата форма?
– Не, но можем да вярваме на себе си.
– Трудно отговаряш, братко, твърде мъчно и загадъчно. Кажи ми как да узная, че вярвам само на себе си?
– Има едно проверено решение, приятелю – излезни във битка срещу себе си и се постарай да победиш. Само тогава когато намериш всички слабости в теб, тогава си Ти, а не онази извратена, грозна и безскрупулна форма, която са ти завещали другите.

Advertisements