Албанската икономика през междувоенния период

 

Трябва да разберем, че докато Албания няма вътрешна търговия, тя никога няма да стане икономическа единица...
Проф. Алберт Калмс

Една презентация за АЛБАНСКАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД (1920-1938), която направих към доклад със същото название и тема за дисциплината Икономическа история.

Advertisements