Антропологът описва своя герой

Стихотворението е част от 10 творби, с които бях отличен на конкурса “Веселин Ханчев” през 2012 г.

Галимунди измерва остатъка от питието си.

Галимунди има два въпроса в своя живот:

да мине ли през бариерата трезвен

или да мине покрай нея пиян.

Въпросите на Галимунди са инспирирани от преживяното:

Галимунди веднъж се напил

и отнесъл със себе си границата.

Тогава Галимунди не съзнавал,

че всичко е насериозно.

България стигнала до Цариброд.

Но само Галимундова България.

Защото когато се събудил

Галимунди видял, че най-сериозното е в ръцете му

– въпросът – да мине ли границата трезвен

или да я отнесе със себе си пиян.

255514_467781333262134_404983393_n

Advertisements