Към библиотека на бъдещето

Статията е публикувана през април във втория брой на сп. “ББИА” (Българска библиотечно-информационна асоциация), стр.22-24 Бяхме се събрали няколко приятели за редовната ни среща в апартамента на един от тях. В Белгия библиотеките… Continue reading

“Кризисните” години на демокрацията

Витоша гори. Властта нехае. Доброволци и зелени тихомълком съобщават, че има тук нещо нередно. Някой забавя гасенето, някой не изпраща помпи с вода. Някой е виновен! В кризисни моменти, когато емоцията надделява над… Continue reading

Хуманизъм по време на комунизъм. Раждането на Харта 77

Харта 77 е независима гражданска инициатива, която действа  в Чехословакия в периода 1977-1992, поставяйки си за цел системното спазване на изискванията на демокрацията, и преди всичко гражданските права и свободи.[1]   Израз на… Continue reading

Посттоталитаризъм

Въпреки че днес на някого това може да се стори смешно или донкихотвщина, аз смятам за свое задължение непрекъснато да наблягам върху нравственото начало на всяка истинска политика, върху значението на нравствените стойности… Continue reading

“Вишету ни е 31.ву”… Ъ, чакай малко, бъзикаш се.

От няколко дни, а и най-вероятно ще зачести покрай празниците, се препраща от български медии информацията, че българското висше образование е 31-во в света. Това по някакъв особен начин прави горди някои хора,… Continue reading

Чалга екзистенция

Човек съществува за себе си или заради другите. Средно положение трудно се намира, по-скоро срещано е при побърканите, но затова друг път. Тук иде реч за човека, който съществува заради другите, пресъздавайки себе… Continue reading