Свобода без отговорности.*

Способността на народа да се фокусира върху проблемите, пораждащи определени видими симптоми на едно разяждащо се отвътре демократично и свободно, но безпринципно общество, не се е загубила, и не защото тенденциите доказват това,… Continue reading

Хегел и българското образование

Вчера се проведе първата лекция за този семестър по Политически модели на ХХ век. В залата присъстваха трийсетина студенти Минало и съвремие на Югоизточна Европа и Политология. Лекторът беше написал предварително около 50… Continue reading

A Torinoi Lo

На 03.01.1889 г. в Торино Фридрих Ницше излиза от входа на улица “Карло Алберто” №6. Може би на разходка, може би, за да отиде до площада, за да си вземе писмата си… Недалеч… Continue reading

Писмо до бъдещите студенти

Когато днес ви пиша, бъдещи студенти, аз съм трети курс в най-добрия университет в държавата. Годината е 2012. Ако вие не знаете за съществуването на този университет, значи проблемите, за които сега ще… Continue reading

Албанската икономика през междувоенния период

  Трябва да разберем, че докато Албания няма вътрешна търговия, тя никога няма да стане икономическа единица… Проф. Алберт Калмс Една презентация за АЛБАНСКАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД (1920-1938), която направих към доклад… Continue reading

Библиотечно дело

Преди да дойдат коледните празници реших да се по инатя за едни определени цели, които си бях поставил от по-отдавна. – Увеличаване на работното време на библиотеката – Наемане на студенти на работа… Continue reading